Om Change.se

Change.se är en nätverksorganisation som hjälper ägarstyrda företag, VD och företagsledningen att lyckas med ett förändringsarbete! Initialt jobbade vi mycket med utbildning och coaching inom ledarskap och teamutveckling men de senaste fem åren har tonvikten snarare varit projektledning och operations. Hållbar affärsutveckling har blivit en allt viktigare fråga för många kunder. Att förstå vad hållbarhet är för något och vad det innebär för ett företag, vilka SDG:s som man kan påverka etc. är frågor som allt fler företag vill ha hjälp med att besvara. Change.se har varit verksam på den svenska marknaden i drygt 25 år. Tanken att kombinera ett konsulterbjudande med digitala verktyg var inte ny men vid den tidpunkten var PC och Mac något helt annat. Lokala, kraftfulla IT-lösningar var ovanliga i början av 90-talet.  

 

Det första vi gjorde inom Change.se var att digitaliserade säljarbetet. På den tiden var det fortfarande säljkalendrar, telefonkataloger och gula postit-lappar som var det vanligaste hjälpmedlet vid försäljningsarbetet. På den tiden var konsultbolag som Mercuri, ISL och Sällma stora på den svenska marknaden och de flesta säljarna utbildades av dessa och fick någorlunda liknande metoder för målstyrd försäljning. Vi insåg tidigt att ett verktyg som kunde hjälpa mig med säljadministrationen kunde göra skillnad och utvecklade ett program vi kallade för MarkEase.  Problemet var att dåtidens datorer var alltför långsamma och alltför dyra. Det var först några år senare som idén slog igenom på allvar. 

 I slutet på 90-talet blev nästa produkt vi jobbade med interaktiv utbildning inom sälj- och ledarskap. På den tiden kunde man inte animera som idag utan alla bilder gjordes av tecknare. Vi utvecklade rollspel där man som deltagare ställdes inför olika dilemman som man skulle lösa. Produkterna paketerades i CD format. Även här var vi några år för tidiga, först när det möjligt att koppla upp sig mot en server och ”spela igenom” utbildningen blev det riktigt bra. Vad vi dock kunde konstatera var att ”gamification” av säljarbetet fungerade väldigt bra. I slutet av 90-talet började vi också jobba med och utveckla olika typer av it-baserade beslutsstöd. Den första varianten vi titta på var Business Insight som byggde på att man besvarade en mängd frågor, vilkas svar kategoriserades och värderades och ledde fram till olika förslag. Redan i slutet av 90-talet kunde vi analysera vissa banker och finansinstitut och konstaterade då att de skulle få problem. Strategiskt beslutsstöd och interaktiva verktyg har utvecklats mycket under det sista decenniet. Datorerna är tillräckligt kraftfulla och programmen är enkla att jobba med. Vi har lärt oss massor av våra egna erfarenheter. 

 

När vi hjälper en kund kring en ny idé, en stark vision ställer vi oss frågan om marknaden är mogen för den nya tjänsten/produkten. Finns det kunder som är beredda att betala för den? Finns den tekniska lösningen, överkomlig till ett rimligt pris. Finns det arbetskraft att få tag på? Mycket viktig fråga när det rör sig spetskompetenser inom teknik, elektronik och it osv.  Organisationen Change.se har hjälp många företag att utvecklas. Allt från organisationsutveckling, ledarskap, HR-frågor och rekrytering till allokering av kapital. Med hjälp av digitala lösningar säkerställer vi att produktivitet och lönsamhet håller och att ditt projekt blir framgångsrikt.

 

Change.se är sedan 2017 partner till Inspiration Company AB som är Sveriges marknadsledande företag inom motivation, målstyrning och gamification.

 

Läs mer på www.inspirationcompany.se

Denna websida använder cookies. Genom att fortsätta att använda Change.se, accepterar du att vi använder cookies.