Hållbar finansiering

I våras lanserade EU världens största finansieringserbjudande till företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer, Horizon Europe, med en budget på €85 Miljarder.

Horizon Europa ersätter det tidigare programmet Horizon 2020.

Vi erbjuder innovativa företag med en hållbar idé en möjlighet att få bidragsfinansiering. Har du en ny affärsidé, då är det hög tid att söka medel nu. Vi hjälper dig och avlastar dig under hela den administrativa processen.

Hållbart företagande

I sommar har vi upplevt väderförändringar som aldrig tidigare. I Kanada och västra USA har det varit en värmebölja som slagit alla rekord. I Belgien och Tyskland har det varit en i det närmaste otänkbara störskurar som översvämmat byar och städer på ett aldrig tidigare skådat sätt. Effekterna av en temperaturökning ser vi resultatet av och frågan är vad som händer om mänskligheten inte lyckas skapa en hållbar milj. FN:s Agenda 2030 innehåller mål som du som entreprenör kan jobba mot. Ett hållbart företag är ett företag som kombinerar lönsamhet, miljö och socialt engagemang och som företag finns det mycket att vinna på ett hållbarhetsarbete.

En stark hållbarhetsprofil blir därför allt viktigare och genom att visa hur du arbetar med de olika delarna kan du vinna konkurrensfördelar. Det kan handla om att attrahera personal, kunder, leverantörer och finansiärer.

Kontakta oss gärna om du har några synpunkter eller frågor

Denna websida använder cookies. Genom att fortsätta att använda Change.se, accepterar du att vi använder cookies.